Handitzen, handitzen…

Urumea

Batzuei sail konkretu batean kanabera botatzea gustatzen za­ien arren, nik nahiago izaten dut  guztien artetik arrantza a­pur bat egitea, ikuspuntu zabalago bat izateko edo.