Baliabideak erakunde publikoen zerbitzura, Kronikak eta Tokikomek

Adierazpen instituzionala argitaratu dute, eta nabarmendu dute, beraien ekarpena egin nahi dutela, «krisia ahalik eta azkarren konpontzeko».

COVID-19 edo Koronabirusak era­gindako egoeraren aurrean, Kro­nikak eta Tokikomek erakutsi nahi izan dute bere «erabateko prestutasuna» eta «krisi ego­e­ratik irteten laguntzeko ekar­pena egiteko borondate irmoa». Hori azaleratzeko, adierazpen instituzional bateratua argitaratu dute:

«COVID-19 birusaren hedapenak gurean sekula ikusi gabeko egoera batera ekarri gaitu, eta neurri gogorrak hartzera bultzatu ditu erakunde publikoak, gaitzaren zabalkundea murriztu, arriskupeko populazioa babestu eta osasun sistema publikoaren kolapsoa saihesteko asmoz. Neurri horien artean, alerta egoeraren deklarazioa eta, haren barruan, herritarrak informatu eta sentiberatzeko kanpainak egiteko betebeharra ezarri diote erakundeek euren buruari.

Kronikaren zuzendaritzak eta Tokikomek herritarren arteko komunikazio tresna eraginkorra izateko eta zerbitzu publikoa betetzeko funtzioa betetzeko bo­kazio argia dute. Bokazio horretatik, eta gertuko komuni­tatearekiko konpromisotik, be­re egiten dute salbuespenezko egoera honetan herritarrak ze­hatz eta garaiz informatuta man­tentzeko zeregina, eta krisi egoeratik irteten laguntzeko ekarpena egiteko borondate irmoa azaldu nahi dute. Hori dela eta, eskura dituzten baliabideak jarri nahi dituzte erakunde publikoen zerbitzura, zabaldu behar dituzten zerbitzu publikoko mezuak herritarrei helarazten laguntzeko.

Kazetaritza lanari dagokion behaketa kritikoari uko egin gabe, Kronikak eta Tokikomek beren ekarpena egin nahi dute krisi hau ahalik eta azkarren konpontze aldera, eta erabateko prestutasuna adierazten dute erakunde publikoei hedatu behar dituzten mezu informatiboak ahalik eta azkarren eta eraginkorren hedatzen laguntzeko, alerta egoerak dirauen bitartean.

Krisi honetatik onik ateratzeko modu bakarra gizarte eta komunitate osoaren konpromisoa eta elkarlan aktiboa den uste sendotik, beraz, Kronikak eta Tokikomek erabateko lankidetza eskaini nahi diete, Urumea bailarako Udalei, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gobernuari, beti ere herritarrak egoki eta puntual informatu eta egoeraren larria ahal den neurrian leuntzeko asmoz.

Komunitate osoak elkar hartuta, egoerari buelta emango diogulakoan gaude».