Bertan behera edo murriztuta geratu diren zerbitzuen tasak bueltatuko ditu Udalak, 102.779 euro guztira

Musika Eskolako ikastaroen tasak bueltatuko dituzte, besteak beste.

Aste honetatik aurrera bueltatuko die ordaindutakoa herritarrei, Koronabirusaren eraginez eskaini ezin izan dituzten zerbitzuetan: Udal Euskaltegia, Musika Eskola, Biteriko ikastaroak, kiroldegia eta Kantuz gitarra eskola.

Bertan behera geratu dira udal zerbitzu gehienak, edo murriztu egin behar izan dituzte, COVID-19 birusak eragindako osasun alarma tarteko. Eta zerbitzu horien kuotak, herritarrei bueltatzea erabaki du Hernaniko Udalak.

Aste honetan bertan hasiko da dirua bueltatzen, eta guztira, 102.779,02 euro izango dira herritarrei itzuliko dizkienak. Zehazki, honako zerbitzuen kuo­tak bueltatuko dituzte, osorik edo zati batean: kiroldegikoa 1.445 herritarri (19.876 euro guztira), Musika Eskolakoa 493 herritarri (51.900 euro), Biteriko ikastaroetakoa 396 herritarri (6.822 euro); Udal Eus­kaltegikoa 163 herritarri (20.791 euro guztira); eta Kantuzeko gitarra ikastaroena 37 herritarri (3.388 euro).

Ikastaroen kobraketa egin zen kontu korrontean bueltatuko da, maiatzaren 22tik 25era.

Zergen ordainketak, hiru alditan egiteko aukera

Udalak gogorarazi du, bestalde, atzeratu egin dituela ibilgailuen zergaren eta Ondasun Higie­zi­nen gaineko Zergaren ordain­ke­tak, «krisi honen ondorioz diru-sarrerak murriztu zaizkien he­rri­tarrei laguntzeko asmoz». Ibilgailuen zerga uztailaren 20tik irailaren 10era ordaindu ahal izango da orain, eta On­dasun Higiezinen gaineko Zerga (IBIa) abuztuaren 1etik urriaren 9ra.

Gainera, ordainketa horiek behin egin beharrean, hiru aldi­tan egin ditzakete, interesik ga­be. Horretarako, eskaera egin be­har da udaletxean: 943 33 70 45 telefonora deituta, 10:00etatik 14:00etara; edo emailez idatzita bilketa@hernani.eus helbidera.

Alarma egoeran egindako kirolari buruz, galdetegia

Bestalde, Hernaniko Udalak gal­detegi bat helarazi die herri­ta­rrei, jarduera fisikoa­rekin eta kirolarekin lotuta. Jakin nahi dute, herritarrak jarduera fisi­ko­rik egiten ari diren osasun alarma egoera honetan; zer no­lako jarduerak egiten dituz­ten; eta zein baliabide eta zerbitzu izatea gustatuko litzaiekeen etor­kizunean.

Test moduko 11 galdera dira, zenbait azpigalderarekin; eta betetzea eskatu die herritarrei, «aurrera begira zein pauso eman zehazten joateko».

Hauxe da galdetegia eran­tzu­teko helbidea, euskeraz zein gaztelaniaz: labur.eus/RXr3p.