Lana

Cofivacasa eta Sidenor, 175.826 euroko kalte-ordaina ematera kondenatuak

Felipe DM 2018an amiantoa arnasteagatik biriketako minbiziak jota hil zen.

Donostiako Lan Arloko 2. Epaitegiak Cofivacasa eta Sidenor enpresak kondenatu ditu 2018an hildako Felipe DMren familiari (95.475  euro alargunarentzat eta 20.100  euro lau alabentzat) 175.876,21 euro solidarioki ordaintzera, kalte-galerengatik.

Felipek Pedro Orbegozo-Acenorren egin zuen lan, hasieran 1968an, sei hilabetez galdategian, eta, ondoren, 2000ra arte (Basaurira eraman baitzuten Hernaniko lantegia ixteagatik) laminadore gisa aritu zen lanean.

2018ko abuztuan, Feliperi biriketako adenokartzinoma diagnostikatu zioten. Adenokartzinoma horren txosten medikoak laminazioan izandako lan-historia jasotzen zuen, eta hiru hilabete geroago hil zen.

2019an, sindikatuen aholkularitzari esker, Felipe hil bazen ere, Osalanek amiantoaren eraginpean egon zitezkeen langileen fitxategian sartu zuen, eta egiaztatu zuen langilea silizearen, metalezko keen eta amiantoaren eraginpean egon zitekeela. Ondoren, GSINk alarguntza-pentsioa gorantz berrikusi zuen, eta gaixotasun profesionalaren ondoriozkoa zela onartu zuen.

COFIVACASAk eta Sidenor industrialak legitimaziorik eza eta enpresa-oinordekotzarik ez egotea planteatu dute (nahiz eta dokumentuak jasota egon eta EAEJANen epaiak etengabeak izan); bestalde, ez dago jasota Felipe amiantoaren eraginpean egon zenik eta biriketako minbizia hildakoa erretzaile handia zelako izan zenik.