UDALA

Gaur egingo dute urriko Plenoa, Hernanin zein Astigarragan

Mozio bateratua aurkeztuko dute Astigarragako EAJ-PNVk eta EH Bilduk, Kataluniako ‘Procés’aren aurkako epaiari buruzkoa.

Arratsaldeko 19:00etan izango da, bi herrietan. 2020 urterako udal aurrekontuari buruz ariko dira Astigarragan, besteak beste; eta Berdintasunerako III. Planari buruz, Hernanin.

Ohiko deialdian, gaur egingo dute urriko Plenoa, Hernanin eta Astigarragan. Arratsaldeko 19:00etan izango da bi herrie­tan, udaletxean; eta gai ugari dauzkate eztabaidatzeko.

2020 urterako udal aurre­kontua izango da, Asti­ga­rra­gan, landuko duten gai nagusia. Baina beste hainbat gai garran­tzitsu ere badira, gai-zerren­dan: 2020-2023 dirulaguntzen plan estrategikoa, Emakumeon Pla­za berrurbanizatzeko proiek­tua, edota Putzuetako ur-deposi­tu­tik Zarkumendegira eta ga­rra­io hirira ur-hornidura egiteko obraren proiektua. Eztabai­da­tuko dute, baita ere, EH Bilduk eta EAJ-PNVk aurkeztutako mo­zio bateratua, Kataluniako Procésaren aurkako epaiari buruzkoa. Hamaika puntu dira guztira, galderena barne.

Plenoaren aurretik, gainera, Tokiko Gober­nu Batzordeak ere egingo du bilera, Astigarra­ga­ko udale­txe­an. 18:00etan izan­go da hori, eta besteak beste, ariko dira udal briga­da­ren­tza­ko lokala erosteaz, Ener­giaren Udal Planaz, edota Arro­bitxulo eta Santio Zeharra ar­te­ko elek­trizitate eta tele­ko­mu­nikazio lineentzako obra proiektuaz.

 

Berdintasunerako III. Planari buruz, Hernanin

Gai gehiago dauzkate lantzeko, 14 guztira, Hernanin. Auzo Pla­za eta Carmen Adarraga par­ke publikoen izendapena gauza­tu­­ko dute; bozkatuko dute atxi­ki­tzea Gaztematikari, Gipuz­koa­ko Haur eta Gazteen Sus­ta­pe­nerako Erakundearteko Sa­rea­ri; eta hitz egingo dute Her­na­niko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Planari buruz.

Tartean izango da, baita ere, Giza Eskubideen Defen­da­tzai­le­en Babesari buruzko adie­raz­pen instituzionala; eta bi mo­zio: apustu-etxeak ugaritzeari buruzkoa; eta Udal Gobernuak lau urterako gobernu pro­gra­ma aurkezteari buruzkoa, Herna­ni­ko PSE-EEk aurkeztu duena.