internet

Irakurle izatetik informazioa ematera, Kronikako webgune berrian

Kronika - Erredakzioa 2019ko urr. 22a, 00:00

Martxan dago webgune berria, betiko helbidean: www.kronika.eus

Betiko helbidean, ‘www.kronika.eus’, dago Kronikako webgune berria, baina itxura berrituta. Tokikomeko hedabide gehienen ereduarekin egin du bat. Protagonismo huandiagoa izango dute irakurleek eta multimediak.

Lehendik beste saiakera ba­tzuk egin baziren ere, orain­go­an bai, martxan jarri du Kro­ni­kak webgune berria. Betiko hel­bidean aurkitu daiteke (www.kronika.eus) baina itxu­ra berrituta. Irakurleei pro­ta­go­nismo haundiagoa eman nahi izan zaie, Kronikako ko­mu­nitatea osatu dezaten.

Irakurtzetik, informazioa ematera
Kronikak beti goraipatu du in­guruan daukan komunitatea, 2000 urtean sortu zenetik, ira­kurleek egin baitute Kronika, zekitenaren berri partekatuz, infor­mazioa helaraziz. Horre­ga­tik, komunitate horren parte direnei protagonismoa eman nahi izan zaie webgune berrian.


Aurrerantzean, Kronikako komunitatea osatuko dute era­biltzaileek nahiz kideek. Modu batera edo bestera parte har­tze­ko, izena eman behar da au­rrena. Horretarako, webgu­ne­aren goialdean, eskuinean agertzen den pertsona irudian egin behar da klik. 
Benetako izena ematen du­tenek aukera izango dute arti­kuluak idazteko, iruzkinak egi­teko, agendako edukiak gehi­tzeko... Kide bihurtuko dira. Par­tikular moduan parte hartu beharrean talde moduan parte hartzeko, Kronikari jakinarazi behar zaio, behin izena eman ondoren. Bestalde, lehendik izena eman zutenek, aukera dauakte orain, ahaztutako pa­sahitza berres­ku­ratzeko.
Benetako izenik eman gabe erregistratzen direnek, bes­tal­de, iruzkinak egiteko aukera bakarrik izango dute.

Agenda, denen artean
Hainbat saiakera egin dira he­rri guztietan, baina, bereziki, Her­­nanin, herriko talde eta era­gile guztien agenda ba­te­ratua osa­tzeko. Kronikaren webgune berrian saiakera ho­rri beste bultzada bat eman nahi zaio.
Erabiltzaile egiten diren ko­munitateko partaideek agenda osatzeko aukera ere izango dute.

Webgune dinamikoagoa
Gainontzeko berrikuntzen ar­te­an, azpimarratzekoa da di­na­mismoa. Albisteak berri­tze­ko aukera haundiagoa ematen du, baita gaika edo herrika sailkatzekoa aukera ere. 
Era berean, argazki, ar­gazki-galeria eta bideo gehiago gehitzeko aukera izango da.
Bestalde, Kronikako heme­ro­­teka historikoa ikusten ja­rrai­tzeko aukera ere badago, eta ur­teka eta hilabeteko bi­la­keta ere egin daiteke.

Tokikom-eko hedabideekin bat
Webgune berria Codesyntaxek garatu du, eta Tokikomeko bes­­te 29 komunikabidek era­biltzen duten formatuarekin  egiten du bat. Egun, 29 bazkide ditu To­ki­komek, euskerazko 66 ko­mu­ni­kabide kudeatzen di­tuz­tenak. Horietako bat da erran.eus, Goizueta eta Aranoko irakurleek ondotxo ezagutzen dutena. 

Kronika egunero, euskaraz eta doan jasotzen segi ahal izateko, Kronikakide gehiago behar dira, eta zer esanik ez, proiektu komunikatibo sendo eta profesional bat garatu nahi badugu.
Egin zaitez KronikaKide!