Ozenki eta Hostotsak bat eginda, Milagrosan

Gaur, arratsaldeko 19:30etan egingo dute bat Ereñotzuko eta Lizartzako ahotsek.

Gaur,  bat egingo du­te Ereño­tzu­ko Ozenki abes­ba­tzak eta Lizar­tzako Hostotsa koruak. Arratsaldeko 19:30etan ha­siko da emanal­dia, eta aipatu mo­duan, Hostotsa eta  Ozen­ki abes­batza izango dira Mi­la­gro­sako pro­ta­go­­nistak. 

Jesus Mari Esnaolak zu­zen­du­tako kontzertua izan­go da gaurkoa eta Ereñotzu eta Li­zartzako ahotsek bat egingo dute. Beraz, arratsal­dean, mu­sikaz eta ahots ezin hobeez go­zatu nahi izan ez gero, hur­bil­tzea besterik ez dago.