Jubilotekan aritzeko, begirale bila

Astelehenera bitarte eman ahal izanen da izena, eguerdiko 13:30ak baino lehen.

Jubiloteka zerbitzuan aritzeko, begirale bila dabil Goizue­ta, Arano, Areso eta Leitzako Gizarte Zerbitzuen Mankomu­nitatea. 
Berehala hasteko izanen litzateke, eta horregatik, astelehenera arte izanen da aukera aurkezteko aukera. Eskae­rak Goizueta, Arano, Leitza eta Aresoko Mankomunitatearen egoitzan, eguerdiko 13:30ak arte.

Aldi baterako kontratua, %32ko lanaldian
Aldi baterako kontratua izanen duen begiralea kontratatuko da, %32ko lanaldiarekin. Astean lau egunetan eginen du lan, goizeko 10:00etatik eguerdiko 13:00ak bitarte. Bere soldata C mailaren araberakoa izanen da, eta %10eko osagarria jasoko du, talde eta lanpostu osagarriagatik.
Oposizio-lehiaketa egitea, ezinbestekoa
Begirale izateko baldintzen artean daude: euskeraren ezagutza B2 mailakoa izatea, ba­txilergoko titulazioa edo bigarren mailako lanbide heziketa edo baliokidea izatea eta gi­datzeko baimena izatea. Ho­rrez gain, ezinbestekoa izanen da oposizio-lehiaketa egitea, hau da, jubilotekaren proiektua idatzi eta aurkeztea.
Formakuntza aldetik, baloratuko da arlo sozialeko titulazioa edukitzea, baita alor ho­rretako lan esperientzia.