DYAko ikastaroak, Hernanin

DYA Irakaskuntza Eskolak Ongizatea eta Osasuna susta­tzeko hainbat jarduera anto­la­tu­ ditu Hernanin urrirako, eta de­nak Inma­kulada Ikaste­txe­an izan­go­­­ dira.

Lehenengoa larunbat ho­ne­tan izango da, Bihotz-Biri­ketako Suspertze tailerra fa­mi­lian. Arratsaldeko 17:00­eta­tik 19:00etara egingo da ikas­taroa eta kostua 8 eu­ro­koa izango da heldu­entzat. 17 urte bai­no­ gutxi­agokoek ez dute ordaindu beharko.


Lehen Sorospenen hitzaldia eta ikastaroa 

Urriaren 8an, berriz, hitzaldia izango da, 19:00etatik 21:00e­ta­ra, eta ber­tan itolarriak eta kon­­­bul­tsioak bezalako gaiak lan­duko dira. 

Ikastaroa, aldiz, urriaren 14tik 25era izango da, 18:00­e­ta­tik 21:00etara, eta matri­kula­ren­ kostua 110 eu­rokoa da. 

Gainera, hala nahi duten ikasleek sorospen titulua esku­­ratzeko aukera izango du­­te, ikastaroaren amaieran egi­ten diren kalifikazio  pro­bak­ gain­di­tuz. 


Izen emate guztiak zabalik dau­de, www.DYAgipuzkoa.com webgunean sartuz edo 943 4­6 46 22 zenbakira deituz, eta lekuak mugatuak dira.