Axeri Dantzari buruzko DVD berritua eta koadroa enkantean, bihar

San Joanen atarian, Axeri  Dan­­­tzari buruzko DVDa aur­keztuko du Dobera Euskara El­karteak. Bihar izango da, arra­tsaldeko 19:00­etan, Biteri­ko areto nagusian. 

Dobera Euskera Elkarteak, duela urtebete, atera zuen DVD­a, baina zenbait arazo tek­niko zituela-eta, berritu eta be­rriro aurkeztea erabaki du­.

Biharko ekitaldiko sarre­ra­ren truke (5 euro), DVDa opa­rituko da. Aurreko DVDa dute­nek ez dute sarrerarik ordain­du beharko, eta DVDa bertan aldatuko zaie, debalde. Dena den, beharrezkoa izango da zaharra ekartzea. 

Ekitaldira joaterik ez due­narentzat, DVD berria Dobera Euskara Elkar­te­an egongo da eskuragai, 10 euroan. Bul­ego­an bertan egin ahal izango da, baita ere, DVDaren aldaketa. 

Azken DVDan, egindako al­daketa nagusia, Goizetik txis­tu­lari banda gehitzea izan da, Pa­txi Apezetxea zuzendaria omen­­­duz. Horrez gain,  kalita­tean hobekuntzak egin dira. 

Bukaeran, Luis Telleriak egindako koadroa enkantatuko da.

Luis Telleriaren koadroa, enkantean

DVDaren irudiak proiektatu on­­doren, Luis Telleriak proiek­tua laguntzeko egindako Axe­ria­­ren koadroa enkantatuko da. Sarrera prezioa zehaztuta da­go: 250 euro.