Zaintzaile, pentsiodun eta etxeko langileei aitortza, Greba Feministaren ekintzetan

Gerturatzen ari da Martxoa­ren 8a, eta 24 orduko Greba Fe­minista deialdia luzatu ondo­ren, egun horretarako egita­raua eman du aditzera orain, Her­na­­niko Koordinadora Feminis­tak.

Horrela, proposatu dute egu­na hastea elkarrekin go­salduz, Iturola Elkarlan Sorgunean. Eta materiala prestatu ondoren, kontzentrazioa egingo dute zer­bitzu sozialetan, zaintzaileak eta pentsiodunak erdigunean jartzeko. Haiei egingo dieten errekonozimenduari, arratsal­de­an batuko zaie etxeko lan­gile­ei egingo dietena, ekitaldi ba­tekin.
Aurretik, bazkaldu ere elka­rrekin egingo dute, Atsegin­de­gin, taperrak era­man­da. Eta ma­nifestazioa eginez bu­ka­tu­ko dute eguna, 19:00etan Plaza Berritik abiatuta.

Aurreko bi egunetan, informazio banaketa
Esan bezala, egun osokoa izan­go da greba deialdia: «emaku­me­ok lan guztiak utzi eta ka­le­ak hartuko ditugu», alda­rri­ka­tu dute. Greba Feministari bu­ruzko informazio guztia, inter­neten jarri dute, denen eskura: grebafeminista.wordpress.com.

Eta kalean ere emango dute informazioa. Herenegun, herri bira egin zuten, herriko auzoe­tan Martxoaren 8ari buruzko informazioa zabaltzeko; eta martxoaren 6an eta 7an, ko­mer­tzioetan egingo dute informa­zio banaketa.

Hezkuntza Plataformak bat, greba deialdiarekin
Hernaniko Hezkuntza Plata­for­mak ere, adierazi du bat egin duela greba deialdiarekin. Eta atxikimendua adierazteko, he­rriko ikastetxe ezberdinetan ate­ra ditu argazkiak, ikasle, ira­kasle eta langileekin. Ins­ti­tu­tuan ateratakoa da, albis­tea­ren eskuinean dagoena; eta gai­nerakoak, interneten daude ikusgai, albiste honekin batera.

Zaintza sarea, Herriguneak
Azkenik, emakumeek* greba egin ahal izan dezaten, gizonen zaintza sarea sortzen ari dira, Urumea Herrigunean. Helbu­rua da, emakumeek* egun horre­tan izan ditzaketen beharrak bildu, eta gizonen artean banatzea.

Behar eta ardura guztiak ondo egokitzeko, topaketa egin­­go du­te martxoaren 5ean, arra­­tsal­­deko 18:00etatik 19:00etara, behar-emaileek eta ardura-har­tzaileek, Herrigunean. 

MARTXOAK 8ko egitaraua
09:00, Gosaria Iturolan.
10:00, Material prestaketa, Atsegindegin.
12:00, Kontzentrazioa Zerbitzu Sozia­letan: zaintzaileak eta pentsiodunak erdigunean.
14:00, Bazkari autogestionatua Atsegindegin: Ekarri zure taperra!
17:00, Etxeko langileei aitortza ekitaldia.
17:30, Ezin badugu dantzatu, hau ez da gure iraultza!
19:00, Manifestazioa, Plaza Berritik.