3 - Alokairuak

Garaje marra alokagai

Garaje marra alokatzen dut Gartzia Goldaraz kalean, Correoseko eraikinean. 75 € hilean.

Telefonoak: 687 841 817