UDALA

Udaleko Zerbitzu Sozialak-eko klinikako laguntzaileen hogei plaza jabetzan betetzeko deialdia onartu da

Lehiaketa bidez egingo da hautaketa eta funtzioa zaharren egoitzako egoiliarren ongizateaz arduratzea da. 

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundeko klinika laguntzaile lanpostuen hogei (20) plaza txanda librean eta azterketa eta merezimendu bidezko lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onartu du, halaber, hautaketa prozesua arautuko duten oinarriak.
Lanpostu horiek Administrazio berezia eskalakoak dira, teknikariak azpieskalakoak, teknikari laguntzaile klasekoak, C2 sailkapen taldekoak eta 2garren hizkuntza eskakizuna dagokie derrigorrezkoa. 
Funtzioa da zaharren egoitzako egoiliarren ongizateaz arduratzea, hauen beharrak asetuz eta autonomi pertsonala bermatuz, solairuko arduradunaren gainbegiratupean.
Oposizio lehiaketarako probak gainditu ondoren deialdiko plaza lortzen ez duten hautagaiak, klinika laguntzaile lan-poltsa batean sartuko dira. 

Sandiusterrin eskatu eta aurkeztu, eskabideak
Partehartzeko eskabideak Hernaniko Zerbitzu Sozialak Erakundearen bulegoetan, Sandiusterri kaleko 1 zenbakian, emango da. Era berean, eskabidearen inprimakia eskuragarri izango da www.hernani.eus webgunean.
Partehartzeko eskabideak aurkezteko, hogei egun naturaleko epea izango da. Deialdiaren laburpenaren iragarkia Espainiako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da epe hori. 
Eskabideak Hernaniko Zerbitzu Sozialen egoitzan, Sandisuterrin, aurkeztu beharko dira besteak beste. 
Deialdia eta hura arautzeko oinarriak euskarri ofizialetan eta Udaleko webgunean argitaratuko dira.  
Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean Administrazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegian, bi hilabete baino lehen. 
Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa aurkezteko Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundearen Zuzendaritza Batzordeari, hilabete baino lehen.