Euskaraldia

Norbanakotik taldera, garrantzitsua da euskeraren erabilera

Asteartean egin zen Euskaraldiaren aurkezpena eta bertan 2020erako asmoak azaldu zituzten.

Asteartean 2020eko Euskaraldiari buruzko aurkezpena egin zuten, eta orain arte prestatzen ari direnaren berri ere eman zuten.

Duela bi urteko kontuak aipatu ziren aurkezpenean: «2018ko Euskaraldia, urte osoan zehar egin zen eta erronketan oinarritu ginen». Pertsona ba­koi­tzak, bere erronkak jarri eta hauek betetzea zen helburua. «Beraz, urte honetan, pauso bat aurrera egin behar genuela iru­ditu zitzaigun eta 2020rako Eus­ka­raldia antolatzen hasi ginen, be­ti ere euskera sustatzeko hel­bu­rua oinarri hartuta». Hori dela eta, 2020rako Euskaraldiak, norbanakoaren erabilera sus­ta­tzeaz gain, taldekoa bultzatu nahi du, «bakoitzak bere taldean euskeraren erabileran eragitea nahi dugu». Beraz, urte honetan dinamika hori erabiliko da, banakakoa eta taldekoa «biak bateratu eta Euskaraldia sor­tze­ko, Hernanin».

 

Bi euskera elkarte,bat eginik

Duela bi urte, Euskara Ari Du elkarteak antolatu zuen Eus­ka­ral­dia, eta aurten, Doberak hartu du lekukoa, bi euskera elkarteek bat eginik. Beraz, «ur­te honetako Euskaraldia, Do­be­raren eskutik eta Doberaren barruan etorriko da», azaldu zutenaren arabera.

 

2020ko Euskaraldiak, 3 fase

Lehenengo fasean, entitakeekin harremanetan jarri, «aurreko urteetan parte hartu zuten eta prestutasuna eskaini ziguten ho­riekin», eta urte amaiera arte konpromezua hartu nahi duten talde horiekin egingo dute kontaktua. Behin hau lo­tu­ta, bigarren fasea hasiko da, bertan erabakiko dute el­kar­te bakoitzari zein ekimen da­gokion. «Euskaraldiak as­moa dauka 15 aldiko epeak egi­teko, egitasmoa egiteko» bai­na Hernanin eta beste herri ba­tzue­tan, «3 hilabeteko lan bat egitea erabaki dugu», lehenago lanketa bat eginda, noski. Eta hirugarren fasean, orain arte konprometitu diren elkarteekin lanketa egitngo da, baina «nor­ba­na­ko­ekin ere landuko dugu».