EUSKARA ARI DU

«Hiru hilabeteko ekimena egiteko proposamena luzatuko diegu, aurretik erronka bete dutenei»

Iaz sortutako Euskara Ari Du taldeak lanean jarraitzen du, besteak beste, datorren Euskaraldia antolatzeko. Orain, baina, Dobera Euskara Elkartearen barruan ari da. «Bi martxa» erabiliko dituzte, 2020an.

Hernaniarrek urtebeteko erronkari egin zioten aurre lehengo urtean, Euskara Ari Du elkarteak antolatutako Baietz Hernanik! desafioan. Euskaldunek, gazteleraz izaten zituzten harremanak detektatu eta horietan euskerari eusteko saiakera egin zuten. Euskeraz ulertu bai, baina hitz egiten ez zutenek, berriz, euskaldunekin harremanak izatean, euskerari eutsi ziezaien eskatu behar zieten lagunei.
Urtebeteko erronka hori beteta, lanean jarraitzen du Euskara Ari Du taldeak. Baina aurten, «bi martxatan» ariko direla azaldu dute, Dobera Euskara Elkartearen barruan, eta maila nazionaletik ere etorriko den Euskaraldia egitasmoarekin bat eginez.

Euskara Ari Du-ri, jarraipena
Urtebeteko erronka betetzea ez da edonolako balentria, eta hori horrela, «Euskara Ari Du-ri jarraipena» eman nahi izan diotela azaldu dute taldeko partaideek, eta, era berean, «2020an etorriko den Euskaraldiarekin ere bat egin». 
Horrexegatik, «2020an, no­la­bait bi martxa erabiliko» dituzte, azaldu dutenez. «Lan bat egina dago Hernanin. Hizkuntzaren erabilerari dagokionez, ohitura aldaketei epe luzeago batean eusteko lanean aritu gara es­pe­ri­mentatzen. Beraz, ez dugu mu­ga­tu nahi 15 egunetara, hori baino gehiago egin duten era­kun­de edo entitateekin. Hiru hi­la­be­te­ko ekimena egiteko pro­po­sa­me­na luzatuko diegu, aurretik erronka bete dutenei».
Bestetik, «maila nazionaletik etorriko den Euskaraldia eki­­me­na kudeatuko dugu, ba­na­­­ka­ko­e­kin nahiz eragile eta entitateekin».

«Beste maila bateko konpromisoa izango da. Aurrez aurreko harremana izango dugu haiekin, eta plan bat aurkeztuko diegu»

Aurkezpenak, urtarrilean
Guztia martxan jartzeko lanean hasiak dira, eta urtarrilaren 13tik aurrera egingo dituzte aurkezpenak. Urtarrilean ber­tan «bizpahiru hitzaldi, eta bes­te formatu batzuetako eki­tal­diak egingo dira, guztiari au­rreneko irteera moduko bat emateko». Hortik aurrera, «urte osoa girotzeko ekitaldiak» ere antolatuko dituzte.
Era berean, iazko saio ba­tzuk, hizkuntzari nola eutsi ikas­te­ko trikimailuen berri ja­so­tze­ko saioak, adibidez, berriro ere antolatzeko asmoa azaldu dute.

Parte-hartzea, malgua
Eta hori guztian, nola parte har­tu? Modu desberdinak izan­go dituzte herritarrek, 2020an martxan jarriko diren eki­me­netan parte hartzeko.
Euskaraldia ere egingo da Hernanin, eta orain gutxi eman zituzten datak. Azaroaren 20tik abenduaren 4ra egingo da, eta aurten, Belarriprest eta Ahobizi figurez gain, ari­gu­ne­ak garrantzitsuak izango dira. Ariguneak izango dira en­ti­ta­te­ek identifikatutako espazioak, ho­rie­tan hizkuntza ohiturak al­da­tze­ko aukera izan dadin. Azken hauek dagoeneko eman de­za­kete izena, eta arigunea zein den adierazi; 2020ko uz­tai­lera arteko epea izango da horretarako. Ahobizi eta Be­la­rri­prest izango direnek, be­rriz, 2020ko iraila eta azaroa bi­tar­tean eman ahal izango dute izena.
Hernanin, ordea, «kon­pro­mi­so haundiagoa nahi du­te­ne­kin libreago» aritzeko aukera emango du Euskara Ari Du tal­de­ak. «Parte-hartzaileak iden­tifi­ka­tze­ko harremanetan ja­rri­ko gara haiekin urtarriletik au­rre­ra, bai 15 eguneko Euskaraldian parte hartu nahi dutenekin eta baita luzeago aritu nahi dutenekin ere». Azken hauen kasuan, dena den, «ez da inon izena eman beharko», adierazi dutenez. «Beste maila bateko konpromisoa izango da. Aurrez aurreko harremana izango dugu haiekin, eta plan bat aurkeztuko diegu».

Taldea, irekita
Guztia kudeatu ahal izateko segi du martxan Euskara Ari Du taldeak, baina irekita dau­de­la adierazi dute. Iazko erron­ka­ri aurre egiteko, elkarte bat sortu zuten, baina orain, Do­be­ra Euskara Elkartearen ba­rru­an sartu den lan-taldea da, datorren urteko erronkari be­gi­ra lan egingo duena. 
«Bi-hiru hilabete badira, elkartzen hasi ginela. Lan-talde bat gara, eta irekita gaude, jende berria hartzeko!».