GAZTE BIZILAGUNAK

Bazkari baten bueltan biltzeko eguna

Aurreko urtean ere, jende mordoa bildu zen Gazte Bizilagunak ekimenean.

Gaur, kultura ezberdinetako familia eta gazteak bilduko dira, haien etxetan. 

Igandea heldu da, eta hor­r­ekin batera Gazte Bizi­lagunak ekimena. 
Urtero moduan, egu­er­diko 13:00e­tan Uda­letxeko arku­pe­tan izango da lehe­nengo ekin­tza. Denak biltze­an, ha­rrera egingo da, eta ber­tan izango diren ber­tso­lariak giro­a berotzen ha­si­ko dira. Ondo­ren, ohikoa den moduan, par­­te har­tzaile gu­z­­tien ar­gaz­kia egingo da.