Musika

Santa Zeziliako kontzertua, Bandak

Musikarien eguna dela eta, Hernaniko Musika Bandak azaroaren 16an kontzertua eskainiko du udaletxeko arkupetan, arratsaldeko 17:30etan. 

Santa zezilia egu­na ospatzeko, Her­na­­­niko Musika Ban­­­­­dak kontzertua e­ma­n­­­­­go du azaroaren 16an, arratsaldeko 17:30e­tan udaletxeko arkupeetan.

 

8 kide berri, aurten

Iaz 9 gazte hasi zi­ren­ bandarekin el­kar­­lanean, eta ikasturte honetan 8 musika-ikasle ge­hi­a­­go­ren lankidetza izango du Bandak. An­doain, Donostia, Hernani eta inguruko neska-mutilak dira eta 14-16 urte bitarte dituzte. Gehienek Do­nos­­tian egin dituzte musika ikasketak eta  beren «musika maila hobe­tzeko» irrikitan daude.

Musikarien  egu­­­na­ ospa­tzeko es­­ka­i­n­­­tzen duten kon­tzertua, Banda­ren­tzat urteko kontzertu garrantzitsuena de­la azaldu dute, eta hortaz, ema­naldi hori baliatu nahi dute kide berriei eta baita be­tiko entzuleei Ban­daren eskerrik onenak adierazteko.