Jardunaldiak

Gaur ariko dira, Ertamerikako emakumeak

Mario Minera eta Claudia Vázquez, asteazkeneko hitzaldian.

Atzoko Kronikan akatsa egin zen; gaur egingo da, eta ez atzo, ‘Emakume defendatzaileak gure bizitza eta lurraldeak zaintzen’ jardunaldia, 17:00etan hasita, Biterin.

gaur arratsaldeko 17:00e­tan izango da Emaku­me de­fen­datzaileak gure bizi­tza eta lurraldeak zaintzen jardu­nal­dia, Biterin, eta ez atzo, atzoko Kronikak zioen bezala.

Asteazkenean hasi ziren aipatutako jardunaldiak, eta ga­ur Biterin ariko dira Txiapas eta Erta­meri­katik etorritako sei ema­ku­me hizlari. Landuko diren bi gaietatik aurrenekoa izango da Indarkeriei aurre egiten: gure lurralde-lurraren kontra eta gure lurralde-gorputzaren kon­tra erasoak, eta parte hartuko dute Txiapasko Irma Vázquez, Hondurasko Michelle Carbajal eta El Salvadorrek Marixela Ramosek. Biga­rrenean, berriz, El Salvadorrek Zuleyma Arauz, eta Guatemalako Lolita Chavez ariko dira Lu­rra­ldearen defen­tsa­­­ra­ko alia­ntza femi­nis­tak hizpide hartuta.