Udala Energia

«10.000 eurotik gora aurreztea aurreikusten da»

Eraikin publikoetan argindarraren kontratuak egokituta lortuko du Udalak aurreztea. 

ENERGIA Iraunkorrerako Udal Planaren barruan, Hernaniko Udalak eraikin publikoetako elektrizitate kontsumoari egi­ten zaion ja­rrai­penak 10.000 eu­rotik gorako aurreztea eka­rriko diola aurreikusi du Uda­lak. Egiten zaion jarraipen horrek, faktu­razioak eta on-line kontsultak  erreparatuta ondorioztatu da. 

Azken urteotan udal zerbi­tzuen ordutegiak, era­biltzaile kopurua edo instalatutako gai­lu eta instalazioen energia eraginkortasuna, adibidez, al­datzen joan dira. Azterketa ja­rraia eginda, kontratuak egu­nera daitezke, eta beha­rrezkoa baino gehiago ez ordaintzea lortu.

 

Zenbait ekintza aurrezteko
Hernaniko Udalak zenbait ekintza egin izan ditu ur­teo­tan energia aurrezteko eta faktura murrizteko, kaleko argiztapenari dagokionez zein udal eraikinetako azpiegiturei eta kontsumoei dagokienez. Hala ere, Energiaren urteko txos­­tenean -aurtengo apiri­lean argitaratua- oraindik ho­­betzeko tartea bazegoela ikusi zen, eta orain egin diren doiketa hauek bide horretan doaz. 

Aldaketa horien artean ai­pa­garria da ordutegi dis­kri­mi­nazioa ezartzearena, kon­tsu­mo­aren zati nagusia merkea­goa den ordutegian egiten de­lako. Beste batzuetan, gehi­egizko potentzia kontratatuta zegoela identifikatu da. 

Denera, 150 argindar hor­niketa inguru ditu Hernaniko Udalak eta horietatik 20 baino gehiago egokitu dira. Alda­ke­tei esker, urtean 10.000 euro­tik gorako aurrezkia lortzea es­­­pero da.