Hitzaldia

Berdeak kanpotik, ilunak barrendik

Iberdrola eta Guatemalaren arteko desadostasunengatik epaiketak egon dira.

Elektrizitate-enpresa espainiarren eragina Mexicon eta Guatemalan aztertuko dute gaur, 19:00etan, Biterin. «Megaproiektuekin ez dituzte emakumea, natura eta herri indigenak errespetatzen».

Mugen gainetik, Txiapasen Alde eta Lumaltik elkarteek hitzaldia eskainiko dute gaur, arratsal­deko 19:00etan Biterin. Claudia Vázquez mexikarra, Mario Minera guatemaldarra, eta Goienerreko ordezkari bat izango dira hizlari, eta ariko dira elektrizitate-en­pre­­sa es­pai­niarrek (Iberdrola, Accio­na, Naturgy,...)  duten era­gi­naz, Mexikon eta Gua­te­malan.

«Hainbat urte daramatzate Mexikon eta Guatemalan me­ga­proiektuak eraikitzen, natu­ra, herri indigenak eta ema­kumeak errespetatu gabe. Eu­ren helburu bakarra dirua irabaztea da, kosta ahala kos­ta, baina euren publi­zitatean saltzen diguten irudia da in­gu­rumena errespetatzen du­ten enpresak direla, eta beren burua enpresa ‘berdetzat’ jotzen dute» diote elkarteek.