Ate irekiak etzi, igeriketa taldeak

Denboraldia martxan da da­goeneko, Hernaniko Igeriketa Taldearentzat ere. Eta neska-mutil gehiago kirolera era­kar­tzeko asmoz, ate irekien jar­du­naldia antolatu du dato­rren as­teartean. Kiroldegian izan­go da, arratsaldeko 18:00etan hasita, ordubeteko saioan.

9 urtetik gorako neska-mu­til guztiek izango dute bertan parte hartzeko aukera: «tal­de­ko entrenatzaile eta igerila­ri­e­kin batera, taldea ezagutu eta proba egin ahal izango du­te, ate irekien jardu­nal­dian», au­rreratu dute Igeriketa Taldetik.

Gainera, nabarmendu du­te taldea «guztiz parte­har­tzai­lea eta barneratzailea» dela: «bertan dauzkagu, lehia­kete­tan parte hartzen duten nes­ka-mutilak, parte hartzen ez dutenak, eta baita arazo fisi­koren bat dutenak ere. Tal­de­an aukera izango dute ige­ri­ketan hobetzeko eta teknikak ikasteko, baina batez ere, pri­meran pasako dute», diote.

Horregatik, gonbitea lu­za­tu diete, «ura eta uretan ibil­tzea gustuko duten neska-mu­til guztiei», ate irekietan parte hartzera animatu daitezen.