Ttirriki ttarraka aurrera, Goizuetako fiestak

Gaurko goiza Goizuetako hau­­rrek hasiko dute, 11:00eta­tik 14:00ak arte txikie­ntzako puz­garriak egonen baitira es­ko­lan. Horrez gain, toka txa­pelketa eginen da heldu eta umeentzat, 11:30ak aldera.  

Jarraian, Nafarroako eta Gipuzkoako sagardogile one­nen parte hartzearekin, sa­gar­do probaketaz gozatzeko au­kera izango da, herriko pla­zan. Amaitu ostean, 13:00ak aldera, Igandea txarangak kaleak animatuko ditu. 

Bazkalordurako atseden­aldiaren ondoren, 16:00etan hasiko dira arratsa­ldeko ekin­tzak, berriro ere, haurren­tza­ko puzga­rriekin. Arratsal­deko 18:00e­tan, berriz, Jotak entzu­teko aukera paregabea jarriko du Acordes Nava­rros talde­ak. Ondoren, Igan­dea txa­ran­gak, berriro ere kaleak ani­matuko ditu, hauetan barrena abesti alaiak, dantzarakoak nahiz parranda girokoak, joz. 

Gaualdera, Goittikiren al­de­­ko bingoa jokatuko da ikas­tolan, 20:30ak inguruan ha­sita. Afal ostean, beatbox saioa izanen da Plazan, Boca­bets Bo­media taldearen eskutik; aho­tsarekin erritmo jolasak egi­ten dira saio hauetan. Festa­rekin jarrai­tzeko, Laiotz tal­dea­rekin dantzaldia izanen da herriko plazan, eta ezin hobe amai­tzeko, Igandea txarangak berriro ere musika instru­mentuak hartu, eta kaleak girotzen jarrituko du.

Biharko eguna, entzierro­arekin hasiko da, Lasturreko zezenekin. Eta jarraian, erral­doiak eta buruhaundiak ibi­li­ko dira herrian zehar. Larun­bat gaua giro onean amai­tzeko, DJ Bullen musikaz eta Igandea txarangarenaz go­za­tzeko aukera izanen da.