Udala

Astigarragako kirol ikastaroetako tasen erreklamazioak egiteko epeak

Astigarragako kirol ikastaroetako tasak aztertzeko eta erreklamazioak egiteko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita, 30 eguneko epean, aurkez daitezke.