Historia

Gipuzkoako historia nafarra azalduko du Beñi Agirrek

Beñi Agirrek pasa den urtean aurkeztu zuen liburuaren gaztelaniazko bertsioa.

Hitzaldia otsailaren 28an eskainiko du Kultur etxean, 19:30etan eta bertan bere azken liburuaz ariko da gaztelaniaz. 

Harituz elkarteak antola­tuta, Historia Nabarra de Gi­puz­koa. De su origen, conquista y fueros liburuaren inguruan hitzaldia eskainiko du, otsailaren 28an, Beñi Agirre hernania­rrak. 2017an argitaratu zuen Gipuzkoako Historia Nafarra liburua euskeraz, eta 2019an gaztelerazko bertsioa kaleratu zuen Agirrek.

Kultur etxean eskainiko du hitzaldia, 19:30etan hasita, eta gazteleraz izango da. Beñi Agirrek, bertan, gaur egungo Gipuzkoaren historia nafarra azalduko du. «Jakin, 1200­eko gaztelarren konkistak eka­rri zuela muga hori. Baskoen eta nafarren banaketa horrek eragile jakina du. Gaur arte iraun du eta goizeko lanbro zi­kin baten moduan ezkuta­tzen digute Adarrako ikusmira».

Liburuan agertzen denez gaur ezagutzen du­gun Gi­puzkoa 1212an hasi zen egi­turatzen, Navas de Tolosako guduaren ondoren, gaztelartu­tako Lope de Haroko kondeak Durango aldeko guztia Biz­ka­ian sartu zuenean. «Aurretik ez zegoen Gipuzkoarik, Nafarroa­ko erresuma zen hau, tenen­tzia izeneko barrutietan egi­tura­tuta. Gaur ezagutzen ditu­gun probintziak gaztelarrek eta frantsesek konkistatu eta euren arteko banaketaren emai­­tza besterik ez dira. Hori jakinda bakarrik uler dezakegu Nafarroa eta Euskal Herria osotasunean».

Agirrek dio liburu honetan ez dela soilik Erdi Aroa jorratzen. «Karlistaldiak, Foruen desager­ta­raztea, Ilustrazioa eta Iraul­tza frantsesa, Lizarrako 1931ko Estatu baterako Estatutua, eko­nomia eta populazioaren migrazioak, Iraultza industria­la, etab. ere jorratzen dira».