Harituz

‘Una canción para Marion’ pelikula, Harituzen eskutik

Arratsaldeko 16:45etan jarriko dute, kultur etxean.

Pelikula eskainiko du As­ti­garragako Harituz emaku­meen taldeak gaur. Arratsal­deko 16:45etan hasita, Una canción para Marion ikusi ahal izango da, kultur etxe­an. Ikusi nahi duenarentzat, sarrera librea izango da.

Minbizia duen emakumea, protagonista

2012an estreinatutako peli­ku­la da gaur ikusteko aukera izan­go dena. Minbizia duen ema­kumea du protagonista;  berak, abesteko elkartzen den jubila­tu talde batean to­patzen du lasaitasuna. 

Kontrolatzailea eta mar­martia den senarra du, min­bizia duen ema­kumearen ja­rrera desego­ki­tzat hartzen du­e­na, gainera. Horrez gain, be­raien semea­re­kin ere, ez du bat ere ha­rreman onik.