Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleentzat, lau beka

Mendialdeko Gizarte Zerbi­tzu­en Mankomunitateak ireki du epea, 2019-2010 ikasturteari dagozkion diru-laguntzak es­ka­tzeko. Lau beka emanen ditu, Arano, Goizueta, Areso eta Leitzako Haur eta Lehen Hez­kuntzako ikasleak laguntzeko.

Lau beka

«Egoera ekonomiko ahulean dauden familiei laguntza es­kaintzeko helburua» du deial­di­ak. Lau beka emanen dira jangelako kostuak, irteerak, es­kolaz kanpoko ekintzak edota Gu­raso Elkarteko kuota ordaintzeko. 

Eskaerak egiteko epea irailaren 19an bukatuko da. Gizarte Zerbitzuetan egin behar dira, aurretik hitzordua eskatuta, 948 51 08 40 telefonoan. Es­ka­e­ra egiterakoan, diru-sarreren zi­ur­tagiria eta azken errenta ai­tor­pena aurkeztu behar dira.