Gelbentzu-Olasagasti eta Otaegi-Ezkurdia, txapeldun

Gutxigatik, oso oso gutxigatik, baina txapelarik gabe geratu zi­ren aranoarrak, herriko Pala Txapelketan. 22-21 galdu zuten nesken finala, Maitane Sarobe eta Nagore Zabala herritarrek, Eider Otaegi donostiarraren eta Kris Ezkurdia zizurkildarraren kontra. 

Emoziorik ez zuen fal­ta izan partiduak, aranoarren kalte­ra­ko: 18-21 ari ziren ira­bazten, bai­na kontrarioek egin zi­tuz­ten partiduko azkeneko lau tan­­­toak, markagailuari buel­ta emateko. Hortaz, ezin izan zu­ten erre­pikatu, aranoa­rrek, iaz lortuta­ko garaipena.

Emozio eta parekotasun gu­txiago izan zuen, ordea, mu­ti­len finalak. Erraz nagusitu zi­ren Jon Gelbentzu eta Gorka Ola­sa­gasti, joan den urtean ihes egin zien txapela janz­te­ko: 22-6 irabazi zieten, Alain Agirre eta Jon Ander Elortzari.

Eta azkenik, igande goi­ze­an jokatu zen beste partiduan, Emeren Gelbentzu eta Maitane Gelbentzu ama-alaba oiar­tzu­a­­rrak nagusitu ziren, hiruga­rren postua lortzeko, nesken txa­pel­ketan. Estuagoa izan zen, par­tidu hori ere: 22-17 irabazi zie­ten, Naroa Imaz hernania­rrari eta Amaia Garcia ando­ain­da­rrari; laugarren postuarekin konformatu behar izan zuten, haiek. Baina edozein kasutan, finaletan aritutako sei biko­te­ek jaso zuten saria.

Hiru asteburutan jokatu du­te txapelketa, formatu azka­rrarekin. Uztailaren 6an aritu zi­ren nesken torneoko sei bi­ko­teak, eta ligaxka eta semi­fi­nalak jokatu zituzten, eraba­ki­tzeko zein lau bikote ariko ziren, finalean eta hirugarren posturako lehian. Mutiletan, berriz, zortzi bikotek hartu du­te parte, eta uztailaren 13an jo­katu zituzten partiduak, igan­de­ko finalera sailkatzeko.

Horiekin, giro ederrean egin dute beroketa Aranon, beste urte batez, bihar hasiko diren Santio jaietarako.