Elkarrizketak

Gizonezkoen bi taldeak, Zubipen berotzen hasiak

Batzuentzat bukatu dira aur­tengo oporrak eta dagoe­ne­ko lanean jarriak dira. Ho­rien artean dira, hain zuzen, futbolariak, baita Hernanin ere. Aste honetan zapaldu du­te Zubipe CD Hernaniko aurre­neko jokalariek.

Jubenil Nazional Ligako mutilak izan ziren aurrene­koak, astelehen arratsaldean; eta gauza bera egin zuten Ohorezko Erregional Maila­koek, hurrengo egunean, as­teartean.

Bi taldeek nobedade nabar­men batekin:?entrenatzaile be­­rria dute. Bi taldeen artean trukatu egin dituzte, gainera.    

Unai Munduate Jubenil Nazional Ligako entrena­tzaile izan zen 2018-2019 den­boral­dian, eta Ohorezko Erre­gional Mailakoa izango da, denbo­raldi berrian. Eta aldiz,  Alain Gerekaetxeberriak, Oho­­rez­ko Erregional maila gi­datzetik, Jubenil Nazional Ligako taldea entrenatzera pa­­sa da, orain.

Baja nabarmenak, Ohorezko Erregional Mailan

Hain zuzen, talde tekniko be­rriek eta jokalariek aurreneko kontaktua izateko unea izan zen lehenengo entrenamendu hori. 

Horretan sakontzeko era­biliko du, besteak beste, au­rredenboraldiaren hasiera Unai Munduate erregionalen entrenatzaileak: «hasierako helburuak dira: batetik, talde tekniko berria eta jokalariak elkar ulertzea eta erritmoak martxan jartzea; eta bestetik, jokalari berriekin ere, taldea sortzea», azaldu du.

Behin hori lortuta, beha­rrezko guztia lantzeari eta taktikoki prestatzeari ekingo diote: «gero, partiduz partiduz joatea izango da garrantzitsu­e­na; edozein aurkari errespe­tatu, eta astea ondo presta­tzea», Munduateren hitzetan.

Horretarako, fitxaketa al­detik, taldeari bultzada eman behar izan diotela dio: «lauz­pabost baja nabarmen izan dira eta, ondorioz, lerro guz­tiak indartu ditugu».

Partiduz partidu, Jubenilek ere

Partidu bakoitzaren garrantzia azpimarratu du, baita ere, Alain Gerekaetxeberria Jubenil Nazional Ligako entrenatzaile berriak. Aurtengo helburutzat dauka «partidu guztiak lehia­tzea, eta talde kohesio sendoa izatea». Hortik aurrera, «par­tiduz partidu» joatearen ga­rrantzia azpimarratu du au­rredenboraldia hasi berritan.

Bere figura da taldean izan den aldaketa nabarmena, ho­rregatik, azaldu du pertsonalki bere helburua dela «maila eta taldea ezagutzea».

Lan horren emaitza, aldiz, ez dugu irailera arte ikusiko, orduan hasiko baitute 2019-2020 denboraldi berria bai Erregionalek, baita Jubenilek ere.