Lasarteko Lanbiden atendituko dituzte, goizuetar eta aranoarrak

Gipuzkoan jasoko dute en­ple­gu zerbitzua, aurrerantzean, Nafarroako zenbait udalerri­ta­ko bizilagunek; eta horien ar­te­an daude, Arano eta Goizue­takoak: Lasarte-Oriako Lan­bi­deko bulegoan atendituko di­tuzte, lan-eskatzaileak.

Izan ere, akordioa lortu du­te, Eusko Jaurlaritzak kudea­tzen duen Lanbide Enplegu Zerbitzuak, eta Nafarroako En­plegu Zerbitzuko Zuzendaritza Orokorrak. Areso eta Leitza­ko­ak Tolosan atendituko dituzte; eta Bera, Lesaka, Arantza, Etxa­lar eta Igantzikoak, Irunen.

Zerbitzuak baliatu ahal iza­teko, goizuetar eta aranoarrek ez dute Lanbiden izena eman edo alta egoeran egon behar­ko, ezta Euskal?Autonomia Erki­degoan erroldatuta egon ere. Nafarroako Enplegu Zerbitzu­an mantendu behar dute be­ra­ien lan-eskaera.

Formakuntza, orientazioa eta bestelako zerbitzuak jaso ditzateke, Lanbiden bertan.

Formakuntza, orientazioa, lan-eskaintzak...

Lanbideko bulegoan, hainbat zerbitzu jaso ahal izanen di­tuz­te: formakuntza ikastaroetan izena eman, bereziki langabe­zian daudenek; difu­sioz­ko lan-eskaintzak jaso; edota orien­ta­zioa eta bestelako zerbitzuak jaso. Azke­neko horietarako, au­rrez eskatu beharko dute zita, Nafarroako Enplegu Zer­bi­­tzua­ren egoitza elektronikoan (empleocitaprevia.navarra.es), edo 948 012 012 telefonoan.

Aldiz, ezinen dute Lan­bi­de­ren bulegoetan egin, lan-es­ka­e­ra berritzeko tramitea. Ber­tan jakinaraziko zaie, nola egune­ra­tu dezakeen eskaera, Nafa­rroa­ko Enplegu Zerbitzuaren web orrialdearen bitartez, hel­bide honetan.